C# Console Application ile basit bir toplama işlemi yapmak için öncelikle değişken tanımlamamız gerekmektedir.

static void Main(string[] args)
{
      int a, b, toplam;
      a = 5;
      b = 10;
      toplam = a + b;
      Console.Write("Toplam = " + toplam);
      Console.ReadKey();
}

Burada sayısal türde a,b ve toplam değişkenlerini tanımladık. a ve b değişkenlerine birer değer atadık. daha sonra bu sayıları topladık ve toplam değişkenine atadık. Son olarak da mesaj olarak bu değişkeni ekrana yazdırdık.

İyi Çalışmalar...

24 Nisan 2016      522       0
Yorumunuz