C# Console Uygulamalarında Karar Kontrol Deyimleri ile belirli şartlar altında gerçekleşmesi istenen durumların kontrolleri yapılır. Bu kontrolleri yapmak için 2 çeşit Karar Kontrol Deyimi Kullanabiliriz.
1- if Else
2- Switch Case

1- If-Else Deyimi
Bu deyim yazdığımız programın akışını kontrol etmek için kullanılır. Kullanımı şu şekildedir.

if(koşul)
{
     koşul doğruysa gerçeklecek işlemler;
}
Else
{
      koşul yanlışsa yapılacak işlemler;
}

2- Switch-Case Deyimi
Bu deyim ise karmaşık if-else deyimleri yerine daha okunabilir oldukları için tercih edilir. Bu deyimin kullanımı ise şu şekildedir.

switch(ifade)
{
      case sabit1;
               yapılacak işlemler;
               break;
      case sabit2;
               yapılacak işlemler;
               break;
      case sabit3;
               yapılacak işlemler;
               break;
      case sabit4;
               yapılacak işlemler;
               break;
       .....
       .....
      default;
               yapılacak işlemler;
               break;

}

case sabit kısmındaki sabitler yerine programda yazılması gereken sabiteri yazarak programları yazabiliriz.

If-Else ve Switch-Case ile ilgili örnekleri sonraki makalelerimde bulabilirsiniz. 

İyi Çalışmalar...

27 Nisan 2016      505       0
Yorumunuz