KARAR YAPILARI (Kontrol Deyimleri)

Karar yapıları; belli koşulun gerçekleşmesi durumunda yapılacak işlemlerin yazıldığı programlama yapısıdır. Karar yapılarında 2 çeşit kontrol deyimi kullanılır.
       1- If-Else
       2- Switch-Case

 

    1- İf-Else Deyimi: Programın akışını belli bir koşula göre kontrol etmek için kullanılan kontrol deyimidir.
       Kullanımı:

    if(koşul)
    {
       Koşul doğruysa gerçekleşecek işlemler;
    }
    Else
    {
       Koşul yanlışsa gerçekleşecek işlemler;
    }

Basit bir örnekle If-Else deyimine örnek verelim.

Klavyeden girilen yaşa göre kişinin emekli olup olamayacağına karar veren programı yazalım

static void Main(string[] args)
{
	int yas;
    Console.Write("yaşınızı giriniz= ");
    yas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    if (yas < 65)
    {
       Console.WriteLine("Emekli olamazsınız!!!");
    }
    else
    {
       Console.WriteLine("Emekli olabilirsiniz!!!");
    }
      Console.ReadKey();
    }

    2- Switch-Case Deyimi: Karmaşık if-else blokları yerine daha okunabilir oldukları için tercih edilen kontrol deyimidir. Switch-Case ile yaptığımız çözümleri tabii ki if-else ile de yapabiliriz.

       Kullanımı:

    Switch(ifade)
    {
	    Case durum1:
    	   Yapılacak işlemler;
	       break;
	    Case durum1:
	       Yapılacak işlemler;
    	   break;
	    Case durum1:
	       Yapılacak işlemler;
	       break;
	    …
	    …
	    …
	    default:
    	   Yapılacak işlemler;
	       break;
    }

Switch-Case yapısına da basit bir örnek verelim.

Klavyeden girilen numaraya göre hangi ayda olduğumuzu ekrana yazan programı yazalım.

byte ay;
Console.Write("1-3 arasında bir sayı giriniz:");
ay = Convert.ToByte(Console.ReadLine());
switch (ay)
{
	case 1:
		Console.WriteLine("{0}.ay OCAK ayıdır.", ay);
		break;
	case 2:
		Console.WriteLine("{0}.ay ŞUBAT ayıdır.", ay);
		break;
	case 3:
		Console.WriteLine("{0}.ay MART ayıdır.", ay);
		break;
	default:
		Console.WriteLine("Girmiş olduğunuz değer 1-12 arasında değildir.");
		break;
}

 

04 Mayıs 2016      845       0
Yorumunuz