Diziler

Tüm programlama dillerinde olduğu gibi C# ta da; aynı türden birden çok veriyi tek listede saklamak için kullanılan yapı dizilerdir.
Diziyi oluşturmak için öncelikle dizinin değişken türü tanımlanır ardından diziye bir isim verilir ve son olarak dizinin kaç tane veriyi içereceği belirtilir.

Kullanımı:

veriTuru diziAdi = new veriTuru[elemanSayisi];

Örnek:

string isimler = new string[5];   //5 tane ismi içinde saklayan bir dizi oluşturduk.

Eğer bu dizinin elemanlarını kendimiz girmek istersek 0. index değerinden itibaren atama işlemiyle gerçekleştirebiliriz.

       string[] isim = new string[3]; //3 elemandan oluşan string türünde dizi tanımladık

       isim[0] = "ali";   // dizinin 1. elemanına veri girdik

       isim[1] = "veli";  // dizinin 2. elemanına veri girdik

       isim[2] = "can";   // dizinin 3. elemanına veri girdik

 

Eğer isimlerin klavyeden girilmesi gerekirse yazmamız gereken kodlar aşağıdaki gibi olmalıdır.

          string[] isimler = new string[3];  

          Console.Write("1. isim = ");

          isimler[0] = Console.ReadLine();

          Console.Write("2. isim = ");

          isimler[1] = Console.ReadLine();

          Console.Write("3. isim = ");

          isimler[2] = Console.ReadLine();

                      
Bu ifadeleri ekrana yazdırmak için de Console.Write(“”); ile mesajınızı istediğiniz şekilde ekrana yansıtabilirsiniz.

İyi Çalışmalar…

 

 

12 Mayıs 2016      500       0
Yorumunuz